500 1 با موزیک فرانسه یاد بگیر
با موزیک فرانسه یاد بگیر
15 بهمن 1399
500 اپیزود سیزدهم
اپیزود سیزدهم
15 بهمن 1399

اپیزود 16 – آلارم!

500 x 500 POCDAST

قبلا برای خاموش کردن آلارما فقط کنار تختم دنبالشون می گشتم، اما هرچی میگشتم پیداشون نمی کردم.. تازه فهمیدم که اونا از ما جدا نیستن، با ما بدنیا اومدن با ما هم از این دنیا میرن.. کارشونم فقط اینه که بیدارمون کنن و نذارن بخوابیم و خواب ببینیم..

موزیک متن: Children of the new dawn | Johann Johannsson

0