500 اپیزود هشتم
اپیزود هشتم
4 بهمن 1399
ep04 01squared brotherspodcast راز خانواده واتس - تک قسمت
راز خانواده واتس – تک قسمت
5 بهمن 1399

اپیزود 15 – انحراف!

500 x 500 1 POCDAST

کجا داریم میریم؟ خودمونم نمیدونیم..فقط اینو میدونیم که داریم میریم، بیشتر از بین! از بین همو هر چیزی که خواستیم بیرونش باشیم تا بینش، چون بیرونش راحتر بود.. مستقیم تر بود..

موزیک متن: Offset | Portico Quartet

0
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser