tpod

قسمت 12 – اعدامه!

اونا همیشه می گفتن که خودشون با خاک یکسانن، پس شاید برای همین بود که همه چی رو با خاک یکسان می کردن! موزیک متن: Defeated Clown | Hilder Guonadottir