سفر به من ِ شگفت انگیز
۲۷ مهر , ۱۳۹۹
اپیزود ششم : دوست باوفای من (بخش چهارم : تربیت توله‌سگ‌ها)
۲۷ مهر , ۱۳۹۹

اپیزود ۱۰ – سفر!

اپیزود ۱۰ – سفر!

بابام همیشه میگفت ده سال دیگه همین امروزه، با این فرمون که داری میری، هیچی نمیشی.. به هیچ جایی هم نمی رسی! کجا رو می گفت نمیدونم، برا همین تکیه ندادم تا شش دنگ حواسم به جاده باشه تا پیدا کنم اون جایی رو که میگه