Logo_041
اپیزود اول-پیتزا فروش بمب گذار-قسمت 2
27 آذر 1399
ایستگاه موسیقی-پلی لیست ایندی-راک!
27 آذر 1399

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت

در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم.

در این پادکست سریالی شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین سرقت های تاریخ آمریکا بدل شد!