pizzabomber 01 پیتزا فروش بمب گذار
پیتزا فروش بمب گذار
27 آذر 1399
پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
27 آذر 1399

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت

در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم.

secondpart پیتزا فروش بمب گذار-قسمت ۲

در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین سرقت های تاریخ آمریکا بدل شد!

0