وکالیوم 86
29 بهمن 1400
اپیزود 1
3 اسفند 1400

#5 life after graduation

زندگی بعد از نوجوانی

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند