53 Episode
10 بهمن 1400
رادیو لیگ | Radio league
11 بهمن 1400

PERSIAN MYTHOLOGY #1

YES WE HAVE BROUGHT FERDOWSI TO THE GAME

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند