tpod

معماری ایرانی از لا به لای ادبیات فارسی

باز پخش صحبت پیرامون بازخوانی معماری ایرانی از لا به لای ادبیات فارسی انحمن علمی معماری دانشگاه شیراز توسط حسین فهیمی زاده و علی ساعیان که به همت تیم تولید و تدوین رادیو نمانا تهیه و تنظیم گشته است و در اختیار شما خوبان واقع شده است.

رادیــو نمـــانا در آپــارات : NamanaRadio | رادیــو نمـــانا در یوتیــوب: namanaradio

رادیــو نمـــانا در شنــوتو : @namanaradio | رادیــو نمـــانا در ناملیک : @namanaradio

رادیـو نمـــانا در اینستاگرام: @namanaradio | رادیــو نمـــانا در تلگـــرام: @namanaradio

وب سایت رسمی رادیو نمانا : www.Namana.Info