با موزیک انگلیسی یاد بگیر
31 فروردین 1400
Episod 11
1 اردیبهشت 1400

ایستگاه نوزدهم: ورزش

بعد از اتمام این ایستگاه قادر خواهید بود در مورد موضوع ورزش با دیگران صحبت کنید.
مکالمات این اپیزود از سایت eslfast استخراج شده اند.

آدرس اینستاگرام ما : instagram.com/entalkstop

بخش اول

Gym rat

His body is ripped.

He wants to make the cut.

He hits the wall while running.

Blow away the competition

He is nervous about dropping the ball in a critical moment.

People who are in the airplane mode

Machine hog