tpod

📻 رادیو نیم‌خط – شماره‌ی چهارم

«علی کوچولو و دهن‌سرویسیِ غایی»

📖 علی گوشی رو گذاشت.
داشت فکر می‌کرد به این‌که آخرین باری که از ته خندیده چه موقعی بوده،
ولی چیزی یادش نیومد.
فکر می‌کرد به این‌که اصلا برای چی اومده دانشگاه و دانشجو شده،
اما نمی‌تونست به جوابی برسه…

رستایی باشید 🕊

کانال تلگرام رستا

اینستاگرام رستا