tpod

نمای سکونت در بناهای تاریخی

رسانه تخصصی صوتی معماری و ساختمان رادیو نمانا

اپیزود 41م

در این اپیزود به معرفی کتاب نمای سکونت در بناهای تاریخی پرداخته شده …

عدم تدوین قواعد و الگوهای منظم برای معماری و معماری داخلی در بناهای تاریخی باعث شده تا بخشی از معماری متعالی ایران که در طول سالیان دراز شکل گرفته، یا ناگهان از سکنه خالی شود یا حفاظت و مرمت به دلیل شرایط اقتصادی یا فرهنگی_ اولویت آخر ساکنانش باشد. ساکنان بافت قدیم تلاش می کنند به بهانه تجدد از آن بگریزند و دلیل این فرار، چیزی جز عدم پاسخگویی به نیازهای جدید و امروزی ساکنانش نیست.

امروز در خانه هایی زندگی می کنیم که نه از آرامش دوران گذشته در آن خبری هست، نه بطور کامل به نیازهایمان پاسخ میدهد. اما غافلیم از این که بخش زیادی از سرگشتگی و استرس روز افزون ما از محیط سکونتمان به ما القا می شود. به نظر میرسد ایجاد فضاهایی پاسخده در کالبد معماری گذشته ، می تواند افراد را برای بازگشت و سکونت در فضاهای با هویت بافت تاریخی ترغیب کند.

هدف این کتاب، دست یابی به قواعد و الگوهایی با توجه به رفتارها و نیازهای انسان امروزی و در نظر گرفتن استانداردهای زندگی در فرهنگ ایرانی است. بنابراین ضمن بررسی مفهوم مسکن و خصوصا مسکن تاریخی، نظریه های مربوط به مرمت و احیا بناهایی از این دست به اختصار معرفی شده است و بعد از مرور نظریه های  رفتارشناسی و مفاهیم رفتاری، نیازهای انسان از دید نظریه پردازان شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.

بطورکلی  شکل گیری این کتاب مرهون درس آموخته هایی درباره انسان و محیط در حوزه ی روان شناسی محیطی است و فرصتی بود که یک پژوهش مشترک صمیمانه بین نویسندگان کتاب ایجاد شود. یکی از تازه ترین گرایش های بین رشته ای مطرح در حوزه ی معماری، کاربرد مطالعات محیط-رفتار در قرارگاه های فیزیکی و بکارگیری دانش روان شناسی معماری در حوزه های عملی معماری است.

نمای سکونت در بناهای تاریخی

  برای آنکه پادکستها رایگان به گوش شما برسند، اسپانسرها عامل اصلی تعیین کننده را دارند.

برای تداوم این جریان نقش شنوندگان حمایت متقابل از اسپانسرها می باشد.

رادیــــــــو نَمـــــــــانا در کست باکس، تلگرام ، آپارات ، اینستاگرام ، یوتیوب ، گوگل پادکست ، فیدیبو ، نوار ، شنوتو ، ناملیک ، تهران پادکست .

رادیـو نمـــانا در اینستاگرام: @namanaradio | رادیــو نمـــانا در تلگـــرام: @namanaradio

وب سایت رسمی رادیو نمانا : www.Namana.Info