محرمانه – فصل اول – قسمت ۰۲
۲۱ شهریور , ۱۳۹۹
باب تاکز: هدف‌گذاری
۲۱ شهریور , ۱۳۹۹

محرمانه – فصل اول – قسمت ۰۳

محرمانه – فصل اول – قسمت ۰۳

صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرمانه می‌شنوید…!

فصل اولِ مجموعه پادکستِ “محرمانه”، ۳ قسمت هست که لازمه حتما به ترتیب گوش کنید.