محرمانه – فصل اول – قسمت ۰۱
۲۱ شهریور , ۱۳۹۹
محرمانه – فصل اول – قسمت ۰۳
۲۱ شهریور , ۱۳۹۹

محرمانه – فصل اول – قسمت ۰۲

محرمانه – فصل اول – قسمت ۰۲

صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرمانه می‌شنوید…!

فصل اولِ مجموعه پادکستِ “محرمانه”، ۳ قسمت هست که لازمه حتما به ترتیب گوش کنید.