Logo_041
بیت و بایت 32
7 بهمن 1400
ایستگاه موسیقی,نابغه سبک بلوز!
7 بهمن 1400

محرمانه – فصل دوم – قسمت پایانی

صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید.
نمایش صوتی محرمانه – فصل دوم – قسمت پایانی
کاری از رادیو چکاد
برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید.