Logo_041
نه : پدرخوانده قمارباز
4 بهمن 1400
52 Episode
6 بهمن 1400

محرمانه – فصل دوم – قسمت 02

صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید.
نمایش صوتی محرمانه – فصل دوم – قسمت 02
کاری از رادیو چکاد
برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید.