Logo_041
وکالیوم 82
1 بهمن 1400
نه : پدرخوانده قمارباز
4 بهمن 1400

محرمانه – فصل دوم – قسمت 01

صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید.
نمایش صوتی محرمانه – فصل دوم – قسمت 01
کاری از رادیو چکاد
برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید.