tpod

محرمانه – فصل سوم – قسمت پایانی

صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنوید.
نمایش صوتی محرمانه – فصل سوم – قسمت پایانی
کاری از رادیو چکاد
برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید.