روایت بهمن قسمت 1
11 بهمن 1400
روایت بهمن قسمت 2
12 بهمن 1400

محرمانه – فصل سوم – قسمت 2

صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنوید.
نمایش صوتی محرمانه – فصل سوم – قسمت 02
کاری از رادیو چکاد
برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند