tpod

محرمانه – فصل سوم – قسمت 1

صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنوید.
نمایش صوتی محرمانه – فصل سوم – قسمت 01
کاری از رادیو چکاد
برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید.