وکالیوم اپیزود پنجاه و ششم
11 تیر 1400
شصت و سوم | سایه‌ها می‌دانند
11 تیر 1400

محکوم – قسمت دوم

صدای ما را از سایه های تاریک و پنهان یک قتل میشنوید…

سریال صوتی محکوم – قسمت دوم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند