tpod

خط سوم خطی برای نوشتن

اپیزود صفر | خط سوم

من محمدم راوی و میزبان داستان های خط سوم یا دیگه بهتره از این به بعد بگم پادکست خط سوم اگه به این اپیزود گوش میکنید دو حالت داره این که شما جزو اولین نفراتی هستید که همراه من بودید.

یا این که بعد از ماه یا سال ها تمایل داشتید از روند شکل گیری پادکست مطلع بشید رجوع کردید به این اپیزود .

شما شنونده اپیزود صفر از پادکست خط سوم بودید از این که شنونده پادکست خط سوم هستید خیلی خوشحالم.

منتظر اولین اپیزود از این پادکست باشید.

خط سوم خطی برای نوشتن.

کاورآرت : مهلا مجتهدین / تهیه کننده و اجرا : محمد شوندی / ادیت و تدوین : سجاد قدیمی