tpod

خط سوم خطی برای نوشتن

اپیزود یک | مسیر یک طرفه

هر فیلم و سریالی که به سکانس فرودگاه و پرواز برسه تو همون لحظه برای من تموم میشه!

خط سوم خطی برای نوشتن.

کاورآرت : مهلا مجتهدین / تهیه کننده ، متن و اجرا : محمد شوندی / تصویر : سجاد قدیمی

متن نامه برگرفته از کتاب { از قیطریه تا اورنج کانتی } زنده یاد حمیدرضا صدر