Logo_041
بی نام کست
16 خرداد 1399
زیب النساء | اپیزود دوم
17 خرداد 1399

اپیزود خنده...

متن از ستایش قاسمی : نخند جانم، نخند... آدم دست و پای دلش میان چال گونه ات میشکند تو نخند!

خنده...

نخند جانم، نخند... آدم دست و پای دلش میان چال گونه ات میشکند تو نخند! میترسم نقاش ها لبخندت را نقاشی کنند عکاس ها لبخندت را ثبت کنند شاعرها از لبخندت غزل بگویند نویسنده ها کتابت کنند بعد منِ دست و پا شکسته چطور با یک شهر رقیب رو به رو شوم؟ رحم کن یواشکی بخند، فقط برای من...#ستایش_قاسمی

خنده...

  • متن از ستایش قاسمی
  • گوینده : رضا کباری ایدی اینستاگرام : Reza.Kebari
  • مدت زمان : 2:00 دقیقه
 
 

در کباری کست بهترین احساسات را تجربه کنید