KebariCast | خنده…

IMG 20200426 230916 145 1 بی نام کست
بی نام کست
16 خرداد 1399
MAHIKHOJOLO mp3 image زیب النساء | اپیزود دوم
زیب النساء | اپیزود دوم
17 خرداد 1399

اپیزود خنده...

متن از ستایش قاسمی : نخند جانم، نخند... آدم دست و پای دلش میان چال گونه ات میشکند تو نخند!

خنده...

نخند جانم، نخند... آدم دست و پای دلش میان چال گونه ات میشکند تو نخند! میترسم نقاش ها لبخندت را نقاشی کنند عکاس ها لبخندت را ثبت کنند شاعرها از لبخندت غزل بگویند نویسنده ها کتابت کنند بعد منِ دست و پا شکسته چطور با یک شهر رقیب رو به رو شوم؟ رحم کن یواشکی بخند، فقط برای من...#ستایش_قاسمی

خنده...

  • متن از ستایش قاسمی
  • گوینده : رضا کباری ایدی اینستاگرام : Reza.Kebari
  • مدت زمان : 2:00 دقیقه
 
 

در کباری کست بهترین احساسات را تجربه کنید

0