Logo_041
هنر در خانواده _ اپیزود 1
31 اردیبهشت 1402
خیامی ۱
4 خرداد 1402

ارتباطات در هنر _ اپیزود دوم

هنر یکی از راه های افزایش اعتماد به نفس و ارتباط موثر هست..به همراه مرتضی پور علی عزیز .. کارشناس تئاتر و مدرس موسیقی