دریا
۲۳ مرداد , ۱۳۹۹
آیدا
۲۳ مرداد , ۱۳۹۹

ایزود ۱-تو من هستی

Radio Blue Cell-You are me

این اپیزود تعریف داستان هست با یک موزیک فوق العاده