Logo_041
اپیزود سوم
22 دی 1399
Episod 5
24 دی 1399

معرفی

این پادکست سعی دارد ارتباط بین حکمت های کهن و معضلات جامعه معاصر را بررسی کند .حکمتهایی که سرمنشا آنها از سالها پیش از میلاد مسیح شکل گرفته و تا به امروز در جریان است.استفاده درست از این اصول قطعا راهنمای خوبی در دنیای امروزی است.