اپیزود بیست و هشتم
20 اسفند 1399
Episod 9
21 اسفند 1399

اپیزود 4

حکمتِ کهن _جهانِ نو

این اپیزود:

دائو دِ جینگ پاره ی سوم
حکایت جیاشو 3
آشنایی با دائوئیسم قسمت سوم

معرفی کتاب گفتگوهای خیالین در باب ذن

آموزش تمرین های رازورزانه
حکایت ذن

موسیقی ذن

….

شبکه های اجتماعی
تلگرام حکمتِ کهن:hekmatekohan@
اینستاگرام حکمت کهن:

hekmatekohan

0