رادیو لیگ | Radio league
20 اسفند 1400
بیت و بایت 38
26 اسفند 1400

اپیزود 19

حکمتِ کهن _جهانِ نو

اپیزود19 شامل:

دائو دِ جینگ پاره یِ هجدهم
حکایت جیاشو 18

آشنایی بامکتب شمنیسم (قسمت 4)

حکایت مثنوی

(تاجر و مرد فلسفی)

آموزش تمرین رازورزی:

(گوزن سیاه و یادآور مرگ)

حکایت دو برادر

….

شبکه های اجتماعی:

آپارات: حکمتِ کهن

اینستاگرام: hekmatekohan

تلگرام :حکمتِ کهن _ جهانِ نو

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند