وکالیوم 90
27 اسفند 1400
نوزایی
29 اسفند 1400

HavarD1(خب…؟!)

در وارونگی دنیای وارونه ی من

انگار خیال به ثباتی از گونه ی ناپایدار میرسد…

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند