tpod

ایستگاه پنجم: اقامت در هتل

ایستگاه پنجم: اقامت در هتل

در این ایستگاه به بررسی اصطلاحات مورد استفاده در هتل می‌پردازیم.

پس از اتمام این اپیزود شما قادر خواهید بود به راحتی اتاق خود را تحویل بگیرید، در زمان مقرر از هتل خارج شوید.
مکالمه‌های این قسمت از سایت englishclub استخراج شده‌اند.