tpod

(فربدیسم)

پاییز ها را باید بلد بود.
باید بود، ماند و نرفت…
پاییز ها باید نزدیک ماند و هوای هم را داشت.
فربدیسم جواب منطقی به حضور سرمای لایت در جهان است
یعنی عمیقا چ خبر؟
یعنی برو و عاشق باش جَوون…

https://instagram.com/radiohavva?igshid=1178bri34mchq