پادکست چیچینی
۱۸ مهر , ۱۳۹۹
قسمت ۲۴: بشر چیست؟
۱۸ مهر , ۱۳۹۹

اپیزود یک – ۴ روز از مرداد

۴ روز از مرداد

توی این قسمت میخواهیم قسمتی از یک اتفاق در سال ۱۳۳۲ رو براتون تعریف کنیم

.

.

.

.

مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و با نظر هاتون کمک کنید که بهتر بشیم

آدرس ما در شبکه های اجتماعی: