رادیو شب اپیزود ۲
17 اردیبهشت 1399
ما هستیم
19 اردیبهشت 1399

رادیو حوا (شب تولد)

تقدیم به تمام کسانی که صمیمانه در شب تولدشان بغض کردند ، تقدیم به تمام کسانی که در مسلخ ها زیسته اند ، تقدیم به تمام شهرستانی های عالم ، تقدیم به تمام کسانی که دوست داشته نشدند و هیچگاه دیده و شنیده نشدند ؛ تقدیم به به مادرم جنوب و تقدیم به تمامی حوا هایی که سیب خوردند…

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند