رادیو شب اپیزود ۲
۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۹
ما هستیم
۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۹

رادیو حوا (شب تولد)

اپیزود ۱ (شبِ تولـد)

تقدیم به تمام کسانی که صمیمانه در شب تولدشان بغض کردند ، تقدیم به تمام کسانی که در مسلخ ها زیسته اند ، تقدیم به تمام شهرستانی های عالم ، تقدیم به تمام کسانی که دوست داشته نشدند و هیچگاه دیده و شنیده نشدند ؛ تقدیم به به مادرم جنوب و تقدیم به تمامی حوا هایی که سیب خوردند…