Logo_041
گله
26 مرداد 1399
سرطان جن
26 مرداد 1399

Soroushpodcast

پادکست سروش در اپیزود ششم یک داستان کوتاه به نام (نیم رخ های زمان در تاریکی)و دو قطعه موسیقی از استاد محمد رضا شجریان و گروه نمو عرضه می گردد.