گله
۲۶ مرداد , ۱۳۹۹
سرطان جن
۲۶ مرداد , ۱۳۹۹

Soroushpodcast

Episode 6

پادکست سروش در اپیزود ششم یک داستان کوتاه به نام (نیم رخ های زمان در تاریکی)و دو قطعه موسیقی از استاد محمد رضا شجریان و گروه نمو عرضه می گردد.