tpod

یک مادر خوب یک مادر…..است

پادکست سروش در اپیزود پانزدهم (15) یک داستان کوتاه به نام (یک مادر خوب یک مادر است) و دو قطعه موسیقی که موسیقی ابتدایی از Lee Jones به نامOne Grainو موزیک انتهایی از Monolink خدمتتان عرضه می گردد.