تحلیل خواب و رویا
۱۲ تیر , ۱۳۹۹
قسمت ۲۰: ساعت ۵ بود
۱۲ تیر , ۱۳۹۹

رادیو حوا (چشم هایت)

اپیزود ۳ (چشم هایت)

تا الان به سقوط فکر کردی ؟
چشم نبود که مهره ی مار کاشته بودی ، مین بود ، سین سقوط بود …