خاطرات یک دوشیزه
۳ شهریور , ۱۳۹۹
کدام گروه های سیاسی در سپاه کوفه حضور داشتند؟
۳ شهریور , ۱۳۹۹

ایستگاه یازدهم: مد و لباس

ایستگاه یازدهم: مد و لباس
ایستگاه یازدهم: مد و لباس

در این ایستگاه مطالب و سوالات اولیه در زمینه مد و لباس را می‌آموزیم. یاد می‌گیریم از لباس شخصی تعریف کنیم و یا در مورد بد لباس پوشیدن شخصی صحبت کنیم.