4 5906963406606305758 خاطرات یک دوشیزه
خاطرات یک دوشیزه
3 شهریور 1399
IMG 20200824 200422 205 کدام گروه های سیاسی در سپاه کوفه حضور داشتند؟
کدام گروه های سیاسی در سپاه کوفه حضور داشتند؟
3 شهریور 1399

ایستگاه یازدهم: مد و لباس

ایستگاه یازدهم: مد و لباس

در این ایستگاه مطالب و سوالات اولیه در زمینه مد و لباس را می‌آموزیم. یاد می‌گیریم از لباس شخصی تعریف کنیم و یا در مورد بد لباس پوشیدن شخصی صحبت کنیم.

0