بازارروزایرانیان
آموزش پرورش شتر مرغ
23 فروردین 1400
اپیزود چهل و یکم
23 فروردین 1400

ایستگاه هجدهم: ابراز خوشحالی، ناراحتی و عصبانیت

در این اپیزود قراره یاد بگیریم که چطوری خوشحالی، ناراحتی و یا عصبانیتمون رو ابراز کنیم. مکالمات این قسمت توسط تیم تاک استاپ تولید شده است. اگر به اینستاگرام ما هم سربزنید و مارو فالو کنید می‌تونید تسلطتتون رو به انگلیسی افزایش بدید.

بخش اول

Do something for kicks

Get a real kick out of something

Jump for joy

be walking on air

Something makes your day

On top of the world

Having a whale of time

Grin from ear to ear

بخش دوم

Out of sorts

Down in the dumps

Just grin and bear it

Misery guts

Sour grapes

Put a damper on

Face like a wet weekend

Feel blue

A heavy heart

بخش سوم

I’ve got a bone to pick with you.

Bite someone’s head off

Up in arms

Be in a black mood

For crying out loud

eat someone alive

Upset – Mad – Cross – Furious – Livid

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند