پادکست معرفی کتاب ریاضی جامع تجربی خیلی سبز- رادیو ترنج
کتاب دین و زندگی سفیر خرد تالیف بهمن آبادی
15 فروردین 1400
ایستگاه هفدهم: اقتصاد
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
16 فروردین 1400

در این قسمت کوتاه بعد از چند اپیزود حاوی قتل، شما شاهد تحلیل و بررسی علل وقوع قتل توسط خانم دکتر علیجانی هستین.

اپیزود شماره ۱۰ پادکست برادرز رو جهت آگاهی بیشتر دیگران به دوستان خود معرفی کنید…

در این قسمت کوتاه بعد از چند اپیزود حاوی قتل، شما شاهد تحلیل و بررسی علل وقوع قتل توسط خانم دکتر علیجانی هستین.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند