tpod

اپیزود 1 – معرفی مرحوم پروفسور هرمزد پوروشسب

قسمت اول از مجموعه پادکست‌های انجمن علمی عمران دانشگاه شهید بهشتی

معرفی مرحوم پروفسور هرمزد پوروشسب

یکی از مشاهیر و پیشگامان عرصه مهندسی ژئوتکنیک در ایران

✍🏻 به قلم جناب آقای دکتر علی نورزاد – عضو هیئت علمی و ریاست محترم دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی

ترجمه به فارسی: انجمن علمی عمران دانشگاه شهید بهشتی