tpod
 
انجمن دانشجویان پزشکی دانشگاه ازاد مشهد در نظر دارد با انتشار حداکثری پادکست تهیه شده، گامی هرچند کوچک در جهت پاسخ به نارضایتی‌های بین مراجعه کنندگان و کادر درمان از جمله پزشکان بردارد. این پادکست، نمایشی از گفتگوی چندین شخصیت حول مسائلی از این قبیل بوده و زیر نظر متخصص پزشکی قانونی تولید شده است.