Logo_041
POCDAST
31 اردیبهشت 1400
بیت و بایت قسمت اول
4 خرداد 1400

فردریک بوردین با بیش از ۵۰۰ بار تغییر چهره جزو لیست برترین شیادان تاریخ محسوب میشه! مادر این داستان به زندگی خود فردریک از نگاهی دیگه می پردازیم، که برای اولین بار توسط پادکست جنایی برادرز به گوش شما میرسه! با ریتم تند، روایتی جذاب، و این بار با کیفیت صدایی متفاوت تر از اپیزودهای پیشین، با ما همراه باشین.