نقد در معماری
Namana Radio _ Episode 040
23 تیر 1400
وکالیوم اپیزود پنجاه و هشتم
25 تیر 1400

بیت و بایت قسمت نهم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند