اعتماد سازی در طراحی معماری
Namana Radio _ Episode 035
25 خرداد 1400
قسمت چهارم: نسل سوخته
27 خرداد 1400

بیت و بایت قسمت پنجم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند