روایت بهمن قسمت 10
20 بهمن 1400
روایت بهمن قسمت 11
21 بهمن 1400

بیت و بایت قسمت سی و چهارم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند