رادیو لیگ | Radio league
29 دی 1400
وکالیوم 82
1 بهمن 1400

بیت و بایت قسمت سی و یکم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند