صفا و دوستان : کبود – livid
13 مرداد 1400
وکالیوم اپیزود شصت و یکم
15 مرداد 1400

بیت و بایت قسمت دوازدهم