tpod

شماره چهار، مناطق حفاظت‌شده محیط زیست ایران

پادکست زیست‌نگاه، شماره ۴
💬 موضوع این شماره: مناطق حفاظت‌شده

▫️در این شماره می‌شنوید:
از مناطق حفاظت‌شده و وسعت آن، مناطق حفاظت‌شده چهارگانه، ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و مناطق شکار ممنوع؛
همچنین می‌شنوید از وسعت مناطق حفاظت شده در ایران، حفاظت مشارکتی، محیط‌بان‌ها و مسئولیت‌هاشان.
.
پادکست‌های زیست نگاه را در وب‌سایت تهران پادکست، Google play و castbox هم دنبال کنید.
.

زیست_نگاه