قسمت ۲۲: یاماها
۶ شهریور , ۱۳۹۹
مناسک محرم روی خط فرهنگ و جامعه
۶ شهریور , ۱۳۹۹

۲٫۹٫ | منتظر کارت دعوت نباشید | راز دختران موفق از کارا آلویل لیبا

۲٫۹٫ | منتظر کارت دعوت نباشید | راز دختران موفق از کارا آلویل لیبا

تو فصل دوم این پادکست کتاب “راز دختران موفق” از کارا آلویل لیبا را بررسی خواهیم کرد. این کتاب رشد و پیشرفت زنان رو در دنیای کسب و کار بررسی کرده است، البته اگر نظر من رو میخوای گول اسم کتاب رو نخور، دونستن نکات ذکر شده تو این کتاب فارغ از جنسیت واسه هر فرد طالب پیشرفتی ضروریه.

گوینده: مریم سادات احمدی

اینستاگرام: @spongebob.podcast

تلگرام: @spongebob.podcast